Splitsingstekening

Voor het splitsen van eigendom is een goedgekeurde splitsingstekening nodig. De splitsingstekening wordt door Splits Vastgoed Nederland vervaardigd en voldoet aan alle eisen die door het Kadaster en notarissen worden gesteld.

Splits Vastgoed Nederland   is geheel gespecialiseerd in het splitsen van registergoed.

• Praktijkgericht splitsen. • Begeleiding notariële akten.
• Juridische onderbouwing van de splitsing. • Kadastrale inmeting grondpercelen.
• Splitsingstekeningen. • Wijziging splitsingen.
• Aandelen berekening. • Ondersplitsingen.

Splitsen van registergoed is het, middels een splitsingstekening en notariële akte, formeren van appartementsrechten, waarbij eigendomsrechten en gemeenschappelijke ruimten ontstaan binnen een, bij die notariële akte opgerichte, Vereniging van Eigenaren.

De bij de notariële akte opgerichte Vereniging van Eigenaren moet een actieve vereniging zijn met een, bestuur, huishoudelijke reglement, statuten, begroting, meerjaren-onderhoudsplan voor het gebouw en een bankrekening waarop de bijdrage van de leden inzake reservering van, onder andere, groot onderhoud wordt overgemaakt.

Uniek bij Splits Vastgoed Nederland is het bijeenbrengen van alle werkzaamheden, zoals de begeleiding bouwvergunning, splitsingstekeningen, bouwbegeleiding, notaris, aandelenberekening, kadastrale inmetingen etc.

© DJW | Dominion Internetdiensten